Muzeum w Gnieźnie powiązane jest z prowadzonymi pracami archeologicznymi, których podstawowym zadaniem było uzyskanie materiałów świadczących o powstaniu państwa polskiego oraz jego pierwszej stolicy. Muzeum zostało powołane w 1956 r. pod nazwą Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologiczny w Poznaniu. Oficjalne otwarcie  odbyło się nastąpiło w marcu 1983 r  przy ul. J. Kostrzewskiego 1 Poczta z kwiatami Warszawa oraz  poczta kwiatowa Kraków nadano nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego w skrócie PPPP. Główne zadanie muzeum PPP jest opisywanie polskiego średniowiecza oraz historie Gniezna i regionu. W muzeum znajdują się zbiory archeologiczne, sztuki, historyczne. Organizowane są wystawy, szkolenia, lekcje związane z historycznymi dziejami Polskiego Państwa.